สัญชัย แซ่เบ้

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

Dr. Sunchai Sae-be

PROFILE

ความเชี่ยวชาญ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

ภาษาพูด
ไทย / English

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
• แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552
• ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลตำรวจ 2558
• ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลกรุงเทพ 2561

PODCAST

DOCTOR ON AIR

APPOINTMENT