สัญชัย แซ่เบ้

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

Dr. Sunchai Sae-be

PROFILE

ความเชี่ยวชาญ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

ภาษาพูด
ไทย / English

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
• แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552
• ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลตำรวจ 2558
• ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลกรุงเทพ 2561

ARTICLES

เคล็ดลับ ดูแลเฝือกอย่างไรไม่ให้รำคาญ

ผู้ป่วยวัยรุ่นของหมอคนหนึ่งมาหาหมอเพื่อติดตามอาการของกระดูกแขนที่หัก ระหว่างที่ตรวจอยู่นั้นเราคุยกันไปเรื่อย ๆ บทสนทนาโดยรวมก็ประมาณว่า…

“เทคนิคการรักษากระดูกหัก แบบแผลเล็ก” บอบช้ำน้อย ลดแทรกซ้อน ฟื้นตัวได้เร็ว

ในปัจจุบันผู้ป่วยกระดูกหักมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเกิดกระดูกหักจากอุบัติเหตุ และที่เกิดจากโรคกระดูกพรุน โดยเฉพาะผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีโอกาสเสี่ยงภาวะกระดูกแตกหักได้ง่ายกว่าวัยอื่น…

PODCAST

DOCTOR ON AIR

APPOINTMENT