DOCTOR ON AIR

เทคนิคการรักษากระดูกหักแบบแผลเล็ก

“การผ่าตัดยึดตรึงกระดูกแบบแผลเล็ก” หรือ Minimally Invasive Plate Osteosynthesis (MIPO) หรือการผ่าตัดรักษากระดูกหักแบบ “รถไฟฟ้าใต้ดิน”